eve dair:

Yaşamak iz bırakmak demektir… İç mekânda… Üzerlerinde gündelik kullanım nesnelerinin izlerini taşıyan sayısız örtü, astar, kılıf vardır. İkamet edenin izleri de mekâna nakşolur… -Walter Benjamin Ev kavramı üzerine yapılacak bu okuma içerisinde, “ev kavramı” iki temel tema altında incelenecektir, bunlar: “ait olma/evsizleşme” ve “evin ayrıntıları”dır.* Evin varlığı mimarlığın her zaman ana konularından bir olmuştur. İnsanın barınmaOkumaya devam et “eve dair:”